Amazon เปิดตัวปฏิทินการถือกำเนิดของความงามในปี 2020 และพร้อมให้สั่งซื้อล่วงหน้าได้แล้ว

ปฏิทินการจุติของความงามเป็นความโกรธในขณะนี้และข้อเสนอล่าสุดของ Amazon เพิ่งเปิดให้สั่งซื้อล่วงหน้า เทศกาลเฉลิมฉลองกำลังใกล้เข้ามาอย่างรวดเร็วและในขณะที่วันที่ 25 ธันวาคมอาจดูเหมือนไกลร้านค้าปลีกจำนวนมากได้เปิดตัวปฏิทินการถือกำเนิดสำหรับคริสต์มาสปี 2020