Amazon เปิดตัวปฏิทินการถือกำเนิดของความงามในปี 2020 และพร้อมให้สั่งซื้อล่วงหน้าได้แล้ว

ปฏิทินการจุติของความงามเป็นความโกรธในขณะนี้และข้อเสนอล่าสุดของ Amazon เพิ่งเปิดให้สั่งซื้อล่วงหน้า...