โรคอัลไซเมอร์ซึ่งเป็นรูปแบบของโรคสมองเสื่อมที่พบบ่อยที่สุดซึ่งส่งผลให้สูญเสียความทรงจำและความบกพร่องทางสติปัญญาตามรายงานของสมาคมอัลไซเมอร์ และองค์การอนามัยโลกคาดการณ์ว่าจำนวนผู้ป่วยอัลไซเมอร์จะเพิ่มขึ้นหลายล้านคนในแต่ละปีแม้จะมีการวิจัยมาหลายทศวรรษ แต่นักวิทยาศาสตร์ก็ยังไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าอะไรเป็นสาเหตุของภาวะสมอง

และไม่มีการรักษาที่เป็นที่รู้จัก โมเลกุลโปรตีนที่สำคัญมีบทบาทสำคัญในการสะสมของคอเลสเตอรอลในสมองซึ่งก่อให้เกิดการพัฒนาของโรคอัลไซเมอร์ ผลกระทบของโรคอัลไซเมอร์ AD เป็นความผิดปกติของระบบประสาทที่เกี่ยวข้องกับอายุซึ่งส่งผลให้เซลล์ตายก้าวหน้า นำไปสู่การสูญเสียความทรงจำและความผิดปกติทางสติปัญญา ตัวเลขเกี่ยวกับโรคนี้น่าตกใจ โดยผู้ป่วยมากกว่า 5.7 ล้านคนเป็นโรค AD และคาดว่ากลุ่มดังกล่าวจะถึง 14 ล้านคนภายในปี 2050 ตามข้อมูลของสมาคมอัลไซเมอร์ ตัวเลขดังกล่าวคาดว่าจะเพิ่มเป็น 16 ล้านคนภายในปี 2593 ค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยอัลไซเมอร์ที่ไม่ต้องพกติดตัวต่อปีต่อปีนั้นมีมูลค่ารวมมากกว่า 250,000 ล้านดอลลาร์